Munkavédelmi dokumentációk

Milyen munkavédelmi és tűzvédelmi dokumentációkra lehet szüksége egy mezőgazdasággal foglalkozó cégnek, egyéni vállalkozónak?

A mezőgazdaságban a munkavégzés sokszor családias jellegű, otthon vagy a földünkön, háztájiban  végezzük a munkálatokat nem egy gyárban. A felmérések szerint ezért sokan e környezet miatt másként  ítélik meg a munkavédelmet, tűzvédelmet.

A munkavédelmi törvény szerint a munkáltató köteles a  munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

A kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:

1 . a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;

 1. a veszélyek azonosítása;
 2. a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
 3. a kockázatot súlyosbító tényezők;
 4. a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
 5. a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
 6. a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
 7. az előző kockázatértékelés időpontja.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni

A kockázatelemzés, megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni, ezt munkavédelmi oktatási és tűzvédelmi oktatási naplóban dokumentálni.

A munkavédelmi oktatási tematika, tűzvédelmi oktatási tematika elkészítésében az oktatásban munkavédelmi szakember közreműködése szükséges.

A munkabalesetek és üzemi baleset esetén a végrehajtási rendelet szerinti dokumentációk elkészítése (munkabaleseti jegyzőkönyv, határozat, meghallgatási jegyzőkönyv.)

A munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásáról az e törvényben meghatározott módon gondoskodni és az előírt feladatok ellátására, dokumentációk elkészítésre, e törvényben meghatározott személyt, illetve szervezetet biztosítani.

Ezeken túlmenően szükség lehet még:

 1. érintésvédelmi jegyzőkönyvre,
 2. gépek,berendezések esetében gyártói megfelelőségi nyilatkozat, gépkönyv
 3. munkáltatói belső szabályozásokra
 4. tűzvédelmi gépszemle jegyzőkönyvre
 5. gépek,berendezések biztonságtechnikai jegyzőkönyve
 6. egyéni védőeszköz szabályzat
 7. orvosi vizsgálatok rendje
 8. munkavédelmi oktatási tematika
 9. tűzvédelmi oktatási tematika
 10. biztonsági adatlapok
Szólj hozzá!